Nieuws archief IBAN nieuwe standaard Nieuws 1 augustus 2014. IBAN en SEPA zijn de nieuwe standaard. 1 augustus 2014. Een mijlpaal in het Europese en Nederlandse betalingsverkeer. Ruim 10 jaar na de introductie van de euro en na ruim twee jaar hard werken door banken, softwarebedrijven en- niet in de laatste plaats- ruim 1,2 miljoen bedrijven is Nederland vandaag volledig over op IBAN, en is de Single Euro Payment Area (SEPA) een feit. Omnummeringsservice van banken staat uit De afgelopen weken veelbesproken omnummerservice van de banken is uitgezet en consumenten moeten nu zelf het 18- cijferige IBAN intikken in hun betaalomgeving. Ook moet bij acceptgiro’s en overschrijvingskaarten vanaf 1 augustus gebruik worden gemaakt van IBAN. Wanner een IBAN niet bekend is kan men hier uiteraard naar vragen, maar ook kan gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld de OveropIBANapp. Verder is er online een IBAN BIC service beschikbaar (klik hier voor meer mogelijkheden om je IBAN te vinden). Bedrijven kunnen uitsluitend betalingen aanleveren in het zogenaamde “XML-formaat” Banken accepteren uitsluitend nog betaalbestanden aangeleverd in het SEPA formaat en zullen de zogenaamde “ClieOp” bestanden weigeren en retourneren aan de inzender. De laatste stand is dat er (van de in totaal ongeveer 1,2 miljoen bedrijven die moesten migreren) nog tussen de 15.000 en 20.000 bedrijven zijn, die nog niet gemigreerd zijn naar de nieuwe standaarden. Dit zijn vooral bedrijven met minder dan 100 betaal- of incassotransacties per maand. Deze bedrijven worden niet uitgesloten van het betalingsverkeer, maar zij zullen wel hinder ondervinden. Een alternatief is bijvoorbeeld dat deze bedrijven de betalingen of incasso’s handmatig uitvoeren, of facturen gaan versturen. Beter is uiteraard om zo snel mogelijk alsnog naar SEPA te migreren. Uit onderzoek blijkt dat zo’n 25 % van de huidige bedrijven die incasso’s uitvoeren, hiermee stopt. Dit zijn vooral bedrijven, verenigingen en stichtingen met minder dan 100 incasso’s per maand. Verkorte rekeningnummers Goede doelen met een actiegericht verkort rekeningnummer mogen nog tot en met 1 februari 2016 gebruik blijven maken van deze nummers. Tot die tijd kan het dus voorkomen dat er een oproep voorbij komt om bijvoorbeeld een donatie over te maken naar Giro 7244 voor humanitaire hulp. Dit verkorte nummer kan overigens alleen gebruikt worden in de internetomgeving. Maakt u een donatie over naar een goed doel met een verkort rekeningnummer door middel van een acceptgiro of overschrijvingskaart, dan moet er wel een IBAN ingevuld worden. In dit geval NL19 INGB 0000 0072 44. Verwachtingen na 1 augustus Ervaringen uit landen die al over zijn op IBAN leert dat bedrijven vooral in de eerste week nog per abuis betalingen en incasso’s te laten uitvoeren op de oude manier. Deze zullen geweigerd en geretourneerd worden. De bank informeert de klant hierover. Een dergelijke piek zal ook rond 21 augustus nog worden verwacht als voor het eerst de salarissen conform SEPA worden uitbetaald. Verder zijn er bedrijven die per kwartaal, half jaar of jaar incasseren of betalingen verrichten, ook dan kunnen bedrijven er nog achter komen dat zij deze bestanden zijn vergeten te migreren. Tot slot Wat veel mensen niet weten is dat de migratie naar SEPA de grootste verandering in het betalingsverkeer is in ruim 40 jaar. Een verandering die zich voornamelijk achter de schermen heeft afgespeeld. Naast een aantal incidenten is deze migratie zonder grote verstoringen verlopen. Dit terwijl er een compleet nieuwe betaal infrastructuur is gebouwd tussen bedrijven en banken, en banken onderling. Ook zijn er ruim 1300 software pakketten aangepast, en zijn bovendien veel procedures rond het betalingsverkeer aangepast, zodat de ruim 1,4 miljard incasso’s en 1,7 miljard betalingen ongestoord uitgevoerd kunnen worden. 1,2 miljoen bedrijven zijn gemigreerd. Een mega klus, uitgevoerd door duizenden mannen en vrouwen in de afgelopen jaren.